Echte digitale verlichting schuilt in data

door | mei 24, 2021

Echte digitale verlichting schuilt in data

door | mei 24, 2021 | Blog | 0 Reacties

Gedacht leiderschap van de PBT Group

Het begin van een jaar leidt onvermijdelijk tot discussies over opkomende trends – waarbij mensen debatteren over wat bedrijven zouden moeten meenemen om relevant te blijven. Dit geldt met name binnen de technologieruimte, aangezien bedrijven steeds meer digitaal attent worden.

Aangezien digitaal gesprekken blijft leiden aan vergadertafels, wordt het duidelijk dat het succes van digitaal zakendoen in de nauwkeurige en tijdige analyse van gegevens , die effectief kan worden gebruikt om digitale operaties mogelijk te maken.

Om deze reden keren veel bedrijven terug naar de ’tekentafel’ en heroverwegen de fundamenten van hun datamanagementstrategie voor digitaal succes. De sleutel hiervoor is het onderzoeken van de bestaande gegevensbasis die een bedrijf heeft.

Omdat er binnen een bedrijf echter zoveel gegevens worden uitgewisseld, richten besluitvormers zich vaak meer op het investeren in technologische aspecten, vanuit de veronderstelling dat de gegevensverzameling effectief werkt. Maar met de voortdurende veranderingen in het bestuur, de privacy en de focus op de beveiliging van gegevens, moeten de bestaande datafundamenten worden verbeterd.

Om echt digitale hervorming tot stand te brengen, moeten gezamenlijke inspanningen om gegevensbeheer binnen een gegevensverzameling te formaliseren en te stroomlijnen, een belangrijk aandachtspunt worden voor leidinggevenden. Als we kijken naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens (PoPI), die op een bepaald moment in 2018 in werking zal treden, zou daar een urgentie voor moeten zijn.

Als onderdeel van dit proces krijgt het bedrijf de mogelijkheid om automatisch en in bepaalde gebieden verbeterde gegevensbeheerpraktijken aan te pakken, waarbij wordt voldaan aan governance- en beveiligingsvereisten. Bovendien zullen organisaties met een robuuste gegevensbasis nu het potentieel hebben om de kwaliteit van de te analyseren gegevens te verbeteren, wat het bedrijf ten goede kan komen aan de geproduceerde resultaten.

De gegevensverzameling is een essentieel onderdeel van de volledige gegevensstrategie die een bedrijf uitvoert. In feite zal de stichting bepalen in hoeverre het bedrijf in staat is om inzichten te verkrijgen uit de informatie die uit verschillende bronnen het bedrijf binnenkomt.

En natuurlijk is een essentieel onderdeel hiervan het gebruik van de juiste vaardigheden om de klus te klaren. Dit betekent het aan boord nemen van de expertise van data-architecten en ingenieurs, die de ervaring en het inzicht hebben om datafundamenten vorm te geven op een manier die voldoet aan deze huidige zakelijke vereisten.

Hoe meer een bedrijf zich op digitaal concentreert, hoe meer aandacht ze aan hun gegevens moeten besteden, aangezien gegevens hun strategieën in de toekomst zullen leiden en een belangrijk hulpmiddel zullen blijven bij het behalen van digitale overwinning.

Archives

Related Articles