De belangrijkste principes van een strategie voor data governance

door | mei 14, 2024

De belangrijkste principes van een strategie voor data governance

door | mei 14, 2024 | Blog | 0 Reacties

De belangrijkste principes van een strategie voor data governance

Petrus Keyter, adviseur gegevensbeheer bij PBT Group

Nu slechts 3% van de gegevens in een bedrijf voldoet aan de kwaliteitsnormen, is data governance belangrijker dan ooit. Dit is des te meer het geval gezien de manier waarop bedrijven in Zuid-Afrika en de rest van de wereld een datagestuurde aanpak hanteren in hun pogingen om een gericht klantgericht model te omarmen. Gegevens zijn, samen met de mensen binnen een organisatie, de meest waardevolle activa van een organisatie geworden.

Data governance moet aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat gegevens optimaal worden gebruikt binnen de organisatie. Alles, van wat je moet eten en welk entertainment je moet hebben tot welke suggesties je moet doen voor producten of diensten op basis van de historische interacties van een klant met de app van een bedrijf, is gebaseerd op gegevens. En hopelijk zijn al die gegevens betrouwbaar en ethisch verkregen. Neem als voorbeeld een bankieren-app. Een klant opent een rekening, stort zijn salaris erop en gebruikt het om zijn rekeningen te betalen. Op de achtergrond zal de bank een vorm van AI-analyse van gedragspatronen gebruiken om de klant voor te stellen van welke diensten en producten hij kan profiteren.

Data governance is een belangrijke trend en prioriteit geworden voor 2024 vanwege de manier waarop bedrijven dit gebruiken om toegang te krijgen tot betrouwbare gegevens voor hun dagelijkse activiteiten. Daarbij kan de impact van AI op gegevens niet worden genegeerd. Als deze geavanceerde technologie goed wordt gebruikt, kan het helpen betrouwbare gegevens van hoge kwaliteit te creëren.

Kernprincipes voor gegevensbeheer

In het verleden dacht men dat data governance bij de IT-afdeling hoorde, omdat het door IT-mensen werd uitgevoerd. Bedrijven zijn er nooit bij betrokken geraakt, waardoor data governance geen steun van bovenaf kreeg. Gelukkig is dit veranderd. Nu zijn bedrijven gewend geraakt aan het gebruik van gegevens. De besluitvormers beseffen hoe belangrijk het is om betrokken te zijn bij data governance vanwege wettelijke vereisten.

Als onderdeel van deze verandering in aanpak, denk ik dat er zeven belangrijke principes zijn om in gedachten te houden als het gaat om data governance:

  1. Verantwoording afleggen : Duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden zijn cruciaal voor effectieve data governance. Dit omvat het toewijzen van data-eigenaren, data stewards en data custodians die verantwoordelijk zijn voor verschillende aspecten van datamanagement en die ervoor zorgen dat het governancebeleid wordt nageleefd. Deze moeten worden begeleid en ondersteund door een deskundig datagovernanceteam. Immers, als niemand verantwoordelijkheid neemt voor data governance, dan zal niemand het effectief aansturen binnen de organisatie.

2. Bevorder data stewardship: Data stewards (de data foot soldiers in het bedrijf) spelen een sleutelrol in het beheer van de data assets van de organisatie. Ze zorgen voor gegevenstransparantie en beheren en verhelpen problemen met de gegevenskwaliteit. Data stewards zorgen er daarom voor dat gegevens altijd van de hoogste kwaliteit zijn en geschikt voor het beoogde doel. Ze fungeren als brug tussen IT en de business en zorgen ervoor dat de gegevens de behoeften van de organisatie dienen en de datastrategie en bedrijfsstrategie ondersteunen. Deze data stewards voeren onder andere data governance uit, beheren metadata en houden zich bezig met datakwaliteitsproblemen.

3. Datatransparantie opbouwen: Dit is waar data governance om draait – het begrijpen van de gegevensbronnen en wat ze zijn. Daarom moet er duidelijke documentatie zijn over gegevensbronnen, dataclassificatie, datalineage, regels voor de kwaliteit van bedrijfsgegevens en de processen die worden gebruikt voor datamanagement. Deze documentatie moet worden bijgehouden en met alle werknemers van het bedrijf worden gedeeld. Door dit te doen, creëer je een transparante omgeving die helpt vertrouwen op te bouwen in de gegevens en het bedrijf verantwoordelijk houdt voor hoe de gegevens worden gebruikt.

4. Zorg voor integriteit en kwaliteit van de gegevens: Als een bedrijf geen gegevens van hoge kwaliteit heeft, dan zullen geen van de zakelijke beslissingen die op basis van die gegevens worden genomen nuttig zijn. Het waarborgen van de nauwkeurigheid, consistentie en betrouwbaarheid van gegevens is daarom van fundamenteel belang. Dit houdt in dat er processen moeten worden geïmplementeerd die de kwaliteit van gegevens gedurende de hele levenscyclus op peil houden – van verzameling en opslag tot analyse en rapportage. Het gaat ook om het effectief oplossen van eventuele problemen met gegevens.

De bovenstaande vier punten zijn fundamenteel voor elke strategie voor data governance. Even belangrijk zijn de volgende drie, die veel van de aandachtsgebieden van wat besproken is onderbouwen:

5. Gegevensbeveiliging: Het beschermen van gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en datalekken is van cruciaal belang. Dit omvat het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen, zoals versleuteling, toegangscontroles en regelmatige audits van de toegang tot en het gebruik van gegevens.

6. Naleving van regelgeving: Het naleven van relevante wetten, voorschriften en normen is essentieel. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, nationale wetten (POPI Act), internationale wetten (GDPR of CCPA) of industriegerelateerde wetten (bijvoorbeeld op het gebied van financiën, mijnbouw, telecommunicatie, enzovoort). Dit alles vereist dat het bedrijf op de hoogte blijft van de regelgeving en zijn bestuurspraktijken dienovereenkomstig aanpast om naleving te garanderen.

7. Gegevensethiek: Data governance moet ethische datamanagementpraktijken bevorderen en ervoor zorgen dat data worden gebruikt op een manier die de privacy van klanten en andere maatschappelijke normen respecteert. In het geval van de medische industrie bijvoorbeeld, het niet openbaar maken van patiëntinformatie.

Het vaststellen van deze zeven principes binnen een organisatie biedt een solide basis voor effectieve praktijken op het gebied van data governance.

Volg me de volgende keer als ik me richt op het onderwerp minimum viable product (MVP) in data governance.

Archives

Related Articles