Hoe gegevens en mensen bedrijfsgroei kunnen stimuleren

door | mei 21, 2024

Hoe gegevens en mensen bedrijfsgroei kunnen stimuleren

door | mei 21, 2024 | Blog | 0 Reacties

Hoe gegevens en mensen bedrijfsgroei kunnen stimuleren

Petrus Keyter, adviseur gegevensbeheer bij PBT Group

De moderne, datagestuurde organisatie is voortdurend op zoek naar concurrentievoordeel in uitdagende marktomstandigheden. Het is van onschatbare waarde om een beroep te kunnen doen op vakkundig personeel dat begrijpt hoe je de kracht van gegevens het beste kunt ontsluiten. Maar als de gegevens van slechte kwaliteit zijn, kan geen enkel talent waarde leveren aan het bedrijf. Dit betekent dat het samenspel tussen een goede basis op basis van gegevens en toegewijd en vakkundig personeel van cruciaal belang wordt.

Gegevens blijven een belangrijke rol spelen bij het sturen van strategische besluitvorming, het verbeteren van de operationele efficiëntie en het stimuleren van innovatie. Het stelt bedrijfs- en technologieleiders in staat om bruikbare inzichten te krijgen, markttrends te begrijpen, vast te stellen hoe ze het beste aan de verwachtingen van de consument kunnen voldoen en bedrijfsprocessen kunnen optimaliseren. Zoals we al eerder hebben gezien in veel blogs die hier zijn gepubliceerd, is de datagestuurde economie gebaseerd op de kwaliteit, relevantie, actualiteit en toegankelijkheid van gegevens. Als een van deze componenten ontbreekt, dan zal dit een significante impact hebben op het succes van elk datagestuurd initiatief.

Menselijke invloed

In een tijd waarin automatisering, machine learning (ML) en kunstmatige intelligentie (AI) gemeengoed worden in de back-end systemen van organisaties, zijn veel bedrijven geneigd om het belang van menselijke vaardigheden te onderschatten. Maar zelfs met de meest geavanceerde technologie die beschikbaar is, is menselijk kapitaal essentieel om innovatie, groei en de uitvoering van de strategie binnen een bedrijf te stimuleren.

Bekwame werknemers brengen verschillende perspectieven, creativiteit en domeinkennis mee die essentieel zijn voor het oplossen van problemen, productontwikkeling en het betrekken van klanten. Hun gezamenlijke inspanningen stimuleren de organisatiecultuur, de productiviteit en het aanpassingsvermogen in een steeds veranderend bedrijfslandschap. Dus hoewel ML en AI belangrijke data-enablers zijn, moeten ze worden gezien als hulpmiddelen om het menselijke besluitvormingsproces te verbeteren.

Maar al te vaak worden deze technologieën gezien als een middel om geschoolde werknemers te vervangen. Dit zou een vergissing zijn. In plaats daarvan moeten medewerkers worden getraind in hoe ze deze tools het beste kunnen integreren in hun verantwoordelijkheden om efficiënter te worden en meer strategische waarde te leveren.

Een gecombineerde aanpak

Ja, gegevens bieden de mogelijkheid om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Maar het zal altijd de menselijke maat zijn die inzichten vertaalt in iets bruikbaars. Het integreren van gegevensanalyse en de ontwikkeling van menselijk kapitaal is daarom de volgende bouwsteen voor bedrijven om zich te onderscheiden van de concurrentie.

Gegevens vormen de basis waarop medewerkers oplossingen bouwen, innoveren en waarde creëren. Mensen sturen op hun beurt het verzamelen, interpreteren en gebruiken van gegevens. Ze voegen context, empathie en creativiteit toe aan de ruwe gegevens.

Het een voedt het ander. Maar dan moeten bedrijven wel de verantwoordelijkheid nemen om te investeren in data-infrastructuur en tegelijkertijd zorgen voor bekwaam personeel. Werknemers moeten de vaardigheden hebben om gegevens te begrijpen. En hoewel dataspecialisten een cruciale rol zullen spelen in dit opzicht, moeten algemene zakelijke gebruikers ook meer vertrouwd raken met het gebruik van technologie om datagestuurde inzichten te ontsluiten.

Toegang tot gegevens van hoge kwaliteit is essentieel. De bedrijven die succesvol zullen zijn in deze datagestuurde wereld, zijn degenen die begrijpen hoe ze kwaliteitsgegevens en bekwame mensen het beste aan elkaar kunnen koppelen. Dit zijn de bedrijven die niet alleen investeren in het verwerven van gegevens, maar ook in het koesteren van talent dat deze gegevens effectief kan gebruiken.

Gegevens begrijpen

De synergie tussen gegevens en medewerkers is een van de cruciale factoren om echte waarde uit gegevens te halen en bedrijfsgroei te realiseren. Natuurlijk hebben bedrijven meer flexibiliteit als het gaat om het aannemen en bijscholen van hun personeel in plaats van het verwerven van nieuwe gegevens. Maar het verkrijgen van gegevens en het effectief gebruiken van die gegevens is waar een strategische aanpak essentieel is.

Het echte concurrentievoordeel ligt in het effectief benutten van het potentieel van gegevens met behulp van de collectieve intelligentie, vaardigheden en creativiteit van een bekwaam personeelsbestand. Het in evenwicht brengen van investeringen in beide domeinen is cruciaal voor duurzame groei, innovatie en relevantie in het huidige concurrerende zakelijke landschap.

Archives

Related Articles