MVP in gegevensbeheer

door | jun 12, 2024

MVP in gegevensbeheer

door | jun 12, 2024 | Blog | 0 Reacties

MVP in gegevensbeheer

Petrus Keyter, adviseur gegevensbeheer bij PBT Group

In mijn vorige artikel besprak ik enkele van de belangrijkste principes van een strategie voor data governance. Nu gaat de aandacht uit naar het onderwerp minimum viable product (MVP) in data governance. Het MVP is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd, maar wil het effectief zijn, dan moet er steun van bovenaf zijn. Hier zijn enkele principes die je in overweging moet nemen als je werkt aan een MVP in data governance.

1. Team voor gegevensbeheer

Elk bedrijf ter wereld moet een goed data governance-team hebben. Dit team is verantwoordelijk voor het aansturen van dit initiatief en het uitvoeren van het beleid voor data governance. Meestal bestaat een team uit een Data Governance Manager of Chief Data Officer. Er zijn ook Data Owners, Data Stewards en Data Custodians.

2. Kader, beleid en richtlijnen voor gegevensbeheer

Er moet ook een goed raamwerk voor data governance aanwezig zijn dat de doelen en doelstellingen van initiatieven op het gebied van data governance binnen het bedrijf schetst en ondersteunt. Op basis hiervan kan het data governance-team effectieve beleidsregels opstellen. Bovendien kan een Data Governance Committee ook zorgen voor beleid, processen en standaarden en dat de implementatie en uitvoering van initiatieven op het gebied van data governance op elkaar zijn afgestemd.

3. Een gegevensinventarisatie maken

Datatransparantie en datakwaliteit zijn essentiële onderdelen van een MVP in data governance. Hiervoor moet het bedrijf een gegevensinventaris of -catalogus maken van wat het al heeft. Welke gegevens heeft het bedrijf bijvoorbeeld over zijn klanten en over de producten en diensten die het verkoopt? Deze informatie moet op een centrale plek beschikbaar zijn zodat werknemers antwoorden kunnen krijgen op de vragen die ze hebben.

Een bedrijf moet ook alle kritieke gegevensactiva catalogiseren. Dit omvat definities, bedrijfstermen, classificatie en bedrijfsregels om ervoor te zorgen dat alle medewerkers op dezelfde manier over gegevens praten. De gegevensinventarisatie moet ook de gegevensstromen in kaart brengen om integratiepunten en afhankelijkheden te identificeren.

4. Basismaatregelen voor gegevenskwaliteit

Van daaruit moet een bedrijf de basisgegevenskwaliteit vaststellen die de belangrijkste dimensies van gegevenskwaliteit dekken. Deze omvatten elementen zoals nauwkeurigheid, volledigheid, consistentie, uniekheid, tijdigheid en geldigheid. Hier moet het bedrijf basiscontroles en -controles invoeren die worden ondersteund door een goed gedefinieerd proces voor het herstellen van gegevens.

5. Gegevensbeveiligingsmaatregelen

Natuurlijk moeten er gegevensbeveiligingsmaatregelen worden geïmplementeerd. Gezien de aanzienlijke financiële impact van boetes voor inbreuken op de gegevensbeveiliging en de daarmee gepaard gaande reputatieschade, moeten bedrijven prioriteit geven aan de veiligheid van hun gegevens.

Daarom moeten ze goede toegangscontroles definiëren voor alle gegevens in het bedrijf en basisbeveiligingscontroles implementeren. Deze omvatten versleuteling, veilige toegangsprotocollen, identificeren welke werknemers vaak toegang hebben en het uitvoeren van controles op gegevensgebruik.

6. Prestatiecijfers en rapportage

Zoals het gezegde luidt: “je kunt niet managen wat je niet kunt meten”. Met dat in gedachten moet het bedrijf KPI’s definiëren om de effectiviteit van zijn programma voor gegevensgovernance te meten. Het moet activiteiten op een specifiek tijdstip meten en de bevindingen gebruiken om gegevensinitiatieven aan te passen.

Er moet daarom een bepaalde vorm van metrieken zijn voor bedrijven om hun activiteiten op het gebied van data governance te implementeren en erover te rapporteren. De resulterende rapporten moeten waardevol zijn voor alle belanghebbenden in het bedrijf, van de leidinggevenden en data stewards tot elke andere medewerker die data governance nodig heeft.

7. Opleidings- en bewustmakingsprogramma

Niets van dit alles zal werken als het bedrijf geen educatief materiaal maakt over data governance, inclusief alle kernprincipes. Het moet alle medewerkers informeren over data governance en hun rol in het handhaven van data integriteit en beveiliging. Ja, het bedrijf kan statistieken en rapporten aan iedereen laten zien, maar de werknemers moeten de details begrijpen en hoe het bedrijf daartoe is gekomen. Het vertellen van een gegevensverhaal door middel van training en bewustzijn wordt essentieel. Uiteindelijk zullen mensen het belang van deze rapporten en gegevens in hun wereld niet inzien als ze de waarde ervan niet begrijpen.

Als een bedrijf een succesvol en duurzaam data governance programma wil, moet de MVP ondersteund worden door een goed gedefinieerde implementatie aanpak. Het bedrijf moet beginnen met een kleine en iteratieve implementatieaanpak en dan teruggaan naar de metriek en de waarde. Zodra deze gemeten zijn, moet het MVP evolueren.

Archives

Related Articles