PBT GROUP DIENSTEN

PBT Group levert end-to-end diensten en oplossingen voor de meeste aspecten met betrekking tot data.

Hoewel de kernexpertise van de Groep historisch gezien voortkwam uit data-architectuur, datamodellering en data-engineering, breidde dit zich natuurlijk uit met gebieden zoals advies en strategie, evenals analytics en visualisatie. PBT Group is ook begonnen zich te wagen aan de high-end data-waardestromen zoals kunstmatige intelligentie (AI) en is van plan haar expertise op dit gebied uit te breiden.

Naast deze – en complementair aan de aangeboden datadiensten – heeft PBT Group ook een Application Development competentie die zich voornamelijk bezighoudt met Mobile Application Development binnen de financiële sector.

Icon Pbt Legal White, PBT Group

Strategie & Advies

 • Data Strategy
 • Modernisation
 • Readiness Programme
 • Blueprint Architecture
 • Business Analysis
 • Project Management
Icon Pbt Graph White, PBT Group

Data
Engineering

 • Data Lake
 • Data Streaming
 • ETL / ELT
 • Data Warehouse
 • Data Wrangling
 • Cloud-infrastructuur
Icon Pbt Search White, PBT Group

Data
Visualisation

 • Business Intelligence
 • Self-Service Analytics
 • Visualisation
 • Storytelling
 • Data Science
 • Smart Analytics
Icon Pbt Brain White, PBT Group

Artificial
Intelligence

 • Scheduling
 • Optimisation
 • Natural Language Processing
 • Robotics
 • Machine Learning
Icon Pbt Thumbsup White, PBT Group

Managed
Services

 • Outsourcing
 • Support
 • Maintenance
 • Managed Services
 • Technical Expertise
Icon Pbt Devices White, PBT Group

Application
Development

 • Backend
 • Frontend
 • .NET Hub
 • Java Hub
 • Mobile
 • IOT

Strategie & Advies

De belangrijkste Data & Analytics consultants van PBT Group hebben 25 jaar ervaring in de datawereld. Deze collectieve ervaring wordt aangevuld met sterke Data Governance & Management frameworks die specifiek gericht zijn op het omgaan met de enterprise complexiteit van de moderne data-omgeving.

PBT Group kan een data readiness assessment van de klant uitvoeren en advies geven over data moderniseringstrajecten, helpen bij de ontwikkeling en implementatie van een datastrategie en adviseren over alle bijbehorende cloudgebaseerde benaderingen en ondersteunende technologieën die nodig zijn.

Data-engineering

PBT Group heeft uitgebreide ervaring in meerdere industrieën en technologieën en implementeert succesvolle data pipelines en solutions die zich uitstrekken over Data Lakes, Operational Data Stores, Data Warehouses, Advanced Analytics, Data Science, Big Data, Data Visualisation, Cloud and DataOps. De data engineers van de Groep zijn goed uitgerust om moderne dataverwerkingstechnieken te gebruiken, zoals datastreaming, data wrangling, data vaults enz.

Bovendien kan PBT Group cloudgebaseerde diensten en advies leveren voor de meeste grote cloudleveranciers, b.v.

Icon Pbt Data Blue, PBT Group

Consultants blijven op de hoogte van veranderende technologieën en best practices in de sector via doorlopende training, certificeringen en onder begeleiding van de PBT Innovation-center.

Gegevensvisualisatie

Analytics en visualisation zijn de belangrijkste consumentengebieden van opgeslagen/voorbereide data. Gegevens kunnen worden gebruikt uit het onbewerkte Data Lake of uit een voorbereid, gemodelleerd data gebied.

De experts van de PBT Group zijn goed thuis in de methoden voor het consumeren en analyseren van grote datasets, voor b.v. Data Science, of meer traditionele Analytics-outputs zoals dashboards, rapporten en zelfhulp slice-and-dice frontends. De Data Visualization Engineers van de Group zijn bekend met veel van de beschikbare visualisatietools en bieden een aanzienlijke toegevoegde waarde in alle aspecten van analyse, gebruikerservaring, data-inzichten en het vertellen van een dataverhaal.

Icon Pbt Dataanalyst Gold, PBT Group

Data
Analysis

Icon Pbt Ux Gold, PBT Group

User
Experience

Icon Pbt Datainsights Gold, PBT Group

Data
Insights

Icon Pbt Storytelling Gold, PBT Group

Data
Storytelling

Artificial Intelligence

Voor de ondernemers van vandaag is kunstmatige intelligentie (AI) een opkomende realiteit. De acceptatie ervan is nauw verbonden met de volwassenheid van de markt. AI wordt gewoonlijk gedefinieerd als het gebied van de informatica dat de nadruk legt op het creëren van intelligente machines die werken en reageren als mensen.

Als uitbreiding van haar competenties op het gebied van data-engineering en geavanceerde analytics, heeft PBT Group haar dienstenaanbod uitgebreid naar gebieden van Data Science en AI.

Application Development

De Applicatieontwikkeling skills van de PBT Group helpt organisaties bij het leveren van op maat gemaakte applicaties die zich richten op systeemintegratie, software, web, database, samenwerking, bedrijfsprocesbeheer en ontwikkeling van mobiele apps.

Het team van de PBT Group is van fundamenteel belang geweest bij de creatie/verbetering van een mobiel bankieren app die door miljoenen bankklanten wordt gebruikt.

Icon Pbt Datascience Gold, PBT Group

Data
Science

Icon Pbt Artificial Gold, PBT Group

Artificial
Intelligence

Icon Pbt Devices Gold, PBT Group

Application
Development

MANAGED SERVICES

Het aanbod van PBT Group voor Managed Services en Solutions is ontstaan uit een grootschalig project in 27 landen, met de behoefte om de bijbehorende activiteiten te ondersteunen met 1e (dagelijkse ‘werking’ van de oplossing), 2e en 3e lijns ondersteuning, evenals met onderhoud (kleine verbeteringen) om de oplossing relevant te houden. Het support model bood de vereiste flexibiliteit van onsite versus remote ondersteuning, of een hybride daarvan, evenals meer informele versus geformaliseerde, op Service Level Agreement (SLA) gebaseerde ondersteuning – afhankelijk van de omvang van de operatie en de budgettaire beperkingen.

PBT Group heeft deze diensten vervolgens met succes uitgebreid naar niet-support gerelateerde, functionele gebieden voor diverse lokale en internationale klanten. Het diagram geeft een overzicht van het gebruik/ toepassing van managed services en de bijbehorende waardepropositie die PBT Group biedt. Een managed services oplossing is een aantrekkelijke overweging omdat het flexibiliteit, on-demand capaciteit en expertise biedt, evenals kostenbesparingen in verband met een model voor werken op afstand en beperkte manegement overhead.

Value Proposition

 • Toegenomen productiviteit
 • Voorspelbare kostenstructuur
 • Hoog niveau van technische expertise
 • Focus op de kernactiviteiten, terwijl u eindgebruikers empowerment en faciliteert
 • Maak gebruik van de ervaring en expertise van PBT
 • Geen direct beheer van middelen en overhead
 • Kennisoverdracht en activering
Img Managed Solutions Eye, PBT Group

Value Added Services

PBT Group onderhoudt met veel van haar klanten langdurige, strategische partnerschappen. Een dergelijk engagement positioneert de Groep om diensten met toegevoegde waarde te leveren, waaronder:

Icon Pbt Graduate Gold, PBT Group

Het PBT Graduate Programme, gefaciliteerd door de PBT Academy.

Icon Pbt Certificate Gold, PBT Group

Opleiding via de PBT Academy, b.v. BI Business Analysis, Data Modelling, Data Engineering.

Icon Pbt Profile Gold, PBT Group

Een gespecialiseerd vaardigheidsontwikkelingsprogramma dat is afgestemd op de eisen en de omgeving van de klant.

Icon Pbt Group Gold, PBT Group

“On demand capacity” voor capaciteit op korte termijn op aanvraag.

Icon Pbt Communication Gold, PBT Group

Het delen van kennis via de uitgebreide consultant base en expertise van de Groep met betrekking tot industrieën, technologieën en best-practices, in binnen- en buitenland.

Client Service Models

De dienstverlening van PBT Group is gebaseerd op de volgende service modellen:

Icon Pbt Puzzle Gold, PBT Group

Het inschakelen van een team/deelteam in samenwerking met de klant om een oplossing te leveren via een geformaliseerd project.

Icon Pbt Hands Gold, PBT Group

Het verstrekken van relevante expertise, b.v. Data Engineers, Business en/of Data Analisten, Data Visualization Engineers, Data Architecten, Projectmanagers op ‘on demand’ basis als professionele dienstverlening.

Icon Pbt Gear Gold, PBT Group

Het aanbieden van een vooraf gedefinieerde dienst, b.v. BAU, functioneel, technologiespecifiek & support als managed service.

PBT Group is niet alleen een “leverancier van resources” – PBT Group levert bij voorkeur een actieve en waardevolle bijdrage aan de datastrategie, uitvoering en realisatie van de klant – op een praktische, kostenefficiënte manier.

Consulting Services

PBT Group biedt dataspecialistische professionele diensten aan klanten die extra capaciteit en / of deskundigheid nodig hebben met hun bestaande dataplatformomgevingen. De consultantbasis van de Groep bestaat uit een verscheidenheid van de genoemde rollen, technologische vaardigheden en diepgaande ervaring in de sector.

PROJECTEN

PBT Group heeft vele succesvolle end-to-end dataplatform-, Business Intelligence (BI)- en Advanced Analytics-projecten afgerond. Waar nodig heeft PBT Group ook na het project gezorgd voor het doorlopende onderhoud en de support. Deze projecten varieerden in omvang en complexiteit. PBT Group heeft met succes enkele van de grootste dataprojecten op het Afrikaanse continent voltooid. De specialisten en projectmanagers van de Groep hebben veel ervaring in het ontwerpen, bouwen, implementeren en onderhouden van data- en analyseoplossingen.

En de succesvolle levering van de Groep is gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring en een goed gedefinieerde aanpak die rekening houdt met de strategische doelstelling en tegelijkertijd iteratieve toegevoegde waarde mogelijk maakt.

De praktische projectervaringen van de PBT Group zijn vertegenwoordigd in veel van haar Use Cases, waarvan sommige zijn gepubliceerd op de website van de Groep, www.pbtgroup.co.za, of op verzoek kunnen worden verstrekt.

PBT promoot een aantal principes van Data & Analytics-initiatieven, namelijk:

 • Bevestiging “business ownership” – Toepasbare projectstructuur
 • Het begrijpen van business goals en tastbare doelstellingen – requirements en gedefinieerde scope
 • Think Big, Start Small – conceptuele architectuur
 • Bevestig de readiness van de klant – readiness assessment, kwaliteitscontroles
 • Gefaseerde, iteratieve leveringscycli – vroege en continue bedrijfswaardetoevoeging
 • Goed beheerde en open communicatie – passend projectmanagement
 • Kennis inschakelen / contracteren – & IP-overdracht
 • PBT zal altijd aansluiten bij de voorkeurs technologie stack en methodologie van de klant