De intelligente onderneming: hoe creëer je een datagestuurde cultuur?

door | mei 24, 2021

De intelligente onderneming: hoe creëer je een datagestuurde cultuur?

door | mei 24, 2021 | Blog | 0 Reacties

Duncan McKay, manager bedrijfsontwikkeling bij PBT Group

De focus op digitale transformatie en het beter begrijpen van klantbehoeften zet bedrijven onder druk om data te omarmen als een integraal onderdeel van de organisatiecultuur.

Veel besluitvormers hebben echter de misvatting dat dit iets is dat organisch zal gebeuren. Ze geloven dat als medewerkers toegang krijgen tot data en innovatieve oplossingen, de organisatie vrijwel van de ene op de andere dag datagedreven zal worden. De werkelijkheid schetst een heel ander beeld.

In de afgelopen twee decennia hebben IT-afdelingen leveranciers benaderd om hen producten te verkopen die ze zouden gebruiken om zelf oplossingen te bouwen. Het budget bleef echter bij de zaken, aangezien de dienstverleners geen echte manier hadden om deze twee ongelijksoortige gebieden te integreren.

Gelukkig is dit veranderd.

Tegenwoordig zijn het de business units die de providers benaderen en om hulp vragen om diezelfde platforms te laten werken met de gegevens die ze tot hun beschikking hebben om het potentieel ervan volledig te ontsluiten. Dit biedt de basis voor de strategische en opzettelijke stap om een datagestuurde cultuur te worden. Hierin ligt een verantwoordelijkheid om effectief gebruik te maken van de producten, tools en oplossingen die beschikbaar zijn voor medewerkers.

In de praktijk brengen

Natuurlijk zijn er vanuit praktisch oogpunt een paar stappen die het bedrijf moet nemen. Als datagedreven worden een strategische prioriteit is, kan het bedrijf vergelijkbare strategieën gebruiken als in het verleden voor verschillende bedrijfstransformatietrajecten, zelfs niet-technologische transformaties.

De eerste cruciale strategie is om een formeel mandaat met senior leiderschap vast te stellen om gegevenscapaciteiten over te nemen, en dit mandaat op te volgen met verantwoordelijkheid door de vereiste key performance indicators (KPI’s) op te nemen in de key performance areas (KPA’s) van elke leider. Deze moet op zijn beurt aansluiten op en doordringen in de functieprofielen van alle relevante medewerkers op alle niveaus in de organisatie. Het bedrijf moet ook opzettelijke en strategische initiatieven creëren om dit te stimuleren. Onderdeel hiervan is het aanstellen van kampioenen zoals de Chief Data Officer (CDO) om er een tastbare oefening van te maken.

De secundaire en ondersteunende strategie is om te leunen op HR-ondersteunende functies om een opzettelijke datagestuurde cultuurverandering te stimuleren. HR Wellness-mogelijkheden zijn goed afgestemd op het uitvoeren van interne bewustmakingscampagnes om hype en ondersteuning voor een strategisch doel te genereren, dus maak hier gebruik van en maak gebruik van hun interne marketingmechanismen zoals e-mails en het intranet, bewustmakingsevenementen en online educatie.

Bovendien hebben de meeste grote organisaties een soort HR-academie, die kan worden gebruikt om training en ontwikkeling te stimuleren. Het management kan met hen in gesprek gaan om een datageletterdheidsprogramma op te zetten waarmee kenniswerkers een gespecialiseerde routekaart inslaan om meer databewust en capabeler te worden.

De kunst is om mensen enthousiast te maken voor die activiteiten. Het ziet het idee bijbrengen dat het bedrijf datagedreven is en er alles aan doet om het in dat opzicht succesvol te laten worden. En als er eenmaal bedrijfseenheden zijn die al zijn getransformeerd in gegevensgestuurde entiteiten, moet het bedrijf dit vieren en verhalen vertellen via bewustmakingscampagnes om interesse in het hele bedrijf op te bouwen.

Voorbij obstakels

Ja, er zullen altijd uitdagingen zijn om te overwinnen. Een organisatie kan niet alleen bewustzijn creëren en medewerkers niet het vermogen geven om te veranderen.

Dit betekent dat de organisatie zich moet richten op meer dan innovatie en doorbraken maken met data. Het moet alles onderbouwen met ethiek en principes van goed gegevensbeheer om een gezonde – en geen buitenbeentje – cultuur te bevorderen.

Onthoud altijd dat mensen ook bedreigd kunnen worden door deze nieuwe aanpak. Als iemand bijvoorbeeld de afgelopen jaren verantwoordelijk is geweest voor het maken van een maandelijks rapport en het nu geautomatiseerd wordt, loopt zijn of haar baan dan gevaar? Weerstand tegen verandering zal een belangrijk obstakel zijn. Maar mensen moeten verandering beginnen te accepteren als noodzakelijk voor de competitieve nieuwe wereld.

Dit betekent niet dat het bedrijf gewoon een gratis-voor-allemaal moet toestaan als het gaat om gegevensbeleid. Het moet zich richten op het procesniveau om ervoor te zorgen dat de gegevensgestuurde cultuur robuuste governance- en beheermechanismen afdwingt die gezonde gegevenspraktijken afdwingen. Investeringen in controles zoals datakwaliteit en masterdatabeheer worden fundamenteel voor het waarborgen van de betrouwbaarheid en beveiliging van gegevens. Een datagedreven schip, aangedreven door data van slechte kwaliteit, zal zeker verloren gaan op zee!

Een datagestuurde cultuur vereist een grondige heroverweging van de bestaande processen, systemen en benaderingen, en hoe deze moeten worden aangepast om te voorzien in een meer innovatieve en flexibele onderneming. Industrieverstorende bedrijven zoals Amazon en Uber hebben echter al het potentiële concurrentievoordeel bewezen dat datagestuurde organisaties kunnen behalen. Dus, hoewel het ‘hoe’ om een intelligente onderneming te worden nu misschien overweldigend lijkt, vat moed in de voorgangers die ons lieten zien: het is niet onmogelijk en het is de moeite waard!

Archives

Related Articles