Business intelligence verbeteren

door | mei 24, 2021

Business intelligence verbeteren

door | mei 24, 2021 | In de media | 0 Reacties

< Terug naar artikelenIn mijn vorige Industrie In zicht Heb ik een aantal belangrijke punten geschetst waarmee u rekening moet houden bij het definiëren van een wolk bedrijfsinformatie (BI) strategie. Samenvattend kwam dit neer op een duidelijk begrip van de business case (en bijbehorende voordelen), evenals de business use cases (om te begrijpen waar dit zou worden toegepast).

Als u dit proces op dit punt had doorlopen, hopelijk als onderdeel van een gecoördineerd, beheerd project, bevond u zich meestal midden in de hype-cyclus van het project. In deze fase van het proces is iedereen erg enthousiast over de verwachte voordelen die in de strategie zijn geïdentificeerd, zoals verbeterde prestaties, lagere kosten, schaalbaarheid, flexibiliteit, verbeterde planning, financiële prognoses en kostenberekening.

Als resultaat is er een enorme energie en druk om snel vooruit te gaan. Maar hoe zit het met de mogelijke keerzijde? En hoe zit het met de risico’s? Het is cruciaal dat niet alleen de voordelen van een cloud BI-oplossing worden geëvalueerd, maar ook de nadelen. Als we de potentiële uitdagingen van tevoren kennen, kunnen we mitigerende stappen implementeren, of in het ergste geval de implementatie uitstellen totdat mogelijke problemen / risico’s kunnen worden opgelost.

Hoewel er zeker geen limiet is aan het aantal unieke uitdagingen waarmee verschillende, unieke organisaties kunnen worden geconfronteerd, ben ik van mening dat er een handvol standaard, veelvoorkomende valkuilen zijn waarvan organisaties op de hoogte moeten zijn en die ze proactief moeten erkennen en beheren.

Dataverkeer: De eerste en / of terugkerende uploads van gegevens naar de cloud kunnen kostbaar en tijdrovend zijn. Dit kan een aanzienlijke impact hebben op de batchvensters en de totale eigendomskosten. Heel vaak moeten extra, speciale lijnen worden opgezet naar de relevante serviceprovider om optimale prestaties te garanderen. Dit geldt vooral in de Afrikaanse context, waar databandbreedte kostbaar is. Het is van cruciaal belang dat een realistische inschatting van deze kosten wordt opgenomen in de algemene schattingen en planning.

Beveiliging en naleving: Het verplaatsen van gegevens naar de cloud, met name persoonlijke gegevens, kan moeilijk zijn om goedkeuring te krijgen. Er is momenteel veel voorzichtigheid in Zuid-Afrika met betrekking tot persoonlijke informatie. Dit kan vaak resulteren in een hybride oplossingsvereiste, waarbij bepaalde gegevens onsite moeten blijven, terwijl niet-beperkte gegevens naar de cloud worden verplaatst. Er moet op zijn minst extra due diligence worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de regelgeving niet wordt overtreden bij het adopteren van een cloud BI-oplossing.

Prijsmodellen: Prijsmodellen voor cloud BI-oplossingen kunnen soms een zekere mate van transparantie missen. Vaak is het in eerste instantie gemakkelijk om een cloud BI-oplossing als goedkoper te beschouwen, maar bij nader inzien, op basis van prijsstelling / gebruik, kunnen cloud BI-oplossingen op de lange termijn soms duurder uitvallen.

Bestuur: Het adopteren van de cloud als platform houdt in dat je afstand moet doen van een bepaald niveau van controle en governance. Over het algemeen voelen we ons hier prettig bij, aangezien de meeste leveranciers en platforms hebben aangetoond dat ze dit heel goed namens ons kunnen beheren. Het zou echter dwaas zijn om aan te nemen dat alle organisaties dit punt zullen waarderen. Dit is een belangrijk menselijk element om rekening mee te houden en om rekening mee te houden.

Het is cruciaal dat niet alleen de voordelen van een cloud BI-oplossing worden geëvalueerd, maar ook de nadelen.

Nu we de mogelijke nadelen hebben begrepen, is het nu belangrijk om de kritische succesfactoren te definiëren waarop de potentiële cloud BI-oplossing moet worden gemeten. Deze kunnen weer een groot aantal punten bevatten, maar er zijn bepaalde kernprincipes die duidelijk moeten worden begrepen, gekwantificeerd en gemeten voordat verder wordt gegaan.

Gegevensprivacy en -beveiliging: Overweeg zorgvuldig de minimumvereisten van lokale en internationale regelgeving voor privacy en beveiliging van gegevens, die kunnen beperken welke gegevens in de cloud worden opgeslagen of in specifieke landen worden gehost.

Overdrachtssnelheid: Definieer de aanvaardbare snelheid waarmee gegevens moeten worden geüpload / gedownload om te voldoen aan de vereisten van het batchvenster en de eindgebruiker.

Gegevensoverdrachtvolume: Definieer het verwachte gegevensoverdrachtvolume en de verwachte frequentie en evalueer binnen de context van de bestaande bandbreedte.

Kosten voor gegevensoverdracht: Definieer aanvaardbare kosten per gigabyte aan gegevensoverdracht, rekening houdend met mogelijke prijsverhogingsclausules op basis van het geüploade of gedownloade volume, enz.

Lokale beschikbaarheid: Het belang van betrouwbare internetconnectiviteit moet duidelijk worden begrepen en gedefinieerd, vooral met betrekking tot de impact die een gebrek aan internettoegang kan hebben op de oplossing en het bedrijf als geheel.

Cloud beschikbaarheid: De beschikbaarheid van de cloud BI-serviceprovider heeft uiteraard een enorme impact op het succes van deze oplossingen. We verwachten dat cloud BI-serviceproviders stabiele platforms hebben, maar wat zijn de eisen en verwachtingen van de organisatie hierover?

Noodherstel: Om gegevens en oplossingen te beschermen, en om te voldoen aan de wettelijke vereisten, moet passend herstel na calamiteiten worden geïmplementeerd.

Geschikte redundantie: Dit spreekt over het vermogen van de oplossing om het redundantieniveau te configureren / selecteren dat past bij de aard, het belang en het gebruik van de gegevens die in de cloud worden opgeslagen.

Veranderingsmanagement: Dit spreekt van het vermogen van de interne organisatie om het nieuwe paradigma over te nemen. Dit is een belangrijk onderdeel van de succesvolle implementatie van de oplossing.

Het begrijpen van deze punten aan het begin van de cloud BI-reis zal in de toekomst grote dividenden opleveren, aangezien het de basis legt voor alle daaropvolgende beslissingen over leveranciers- en platformselectie en opties voor de implementatie van oplossingen.

Bron: ITWeb.co.za

Archives

Related Articles