Investeerdersrelaties

Technologische integratie is een belangrijke drijfveer om klanten op maat gemaakte oplossingen te bieden die hun specifieke zakelijke vereisten erkennen en aansluiten bij hun organisatiedoelstellingen.

AANDEELHOUDERSINFORMATIE

SENS

CIRCULARS

FINANCIËLE INFORMATIE

JAARLIJKSE JAARREKENING

TUSSENTIJDSE RESULTATEN

ONDERNEMINGSBESTUUR

Contactpersoon voor investeerdersrelaties:
francois.dewet@pbtgroup.nl

Aandeelhoudersinformatie

SENS

2017

2017-12-21 – PBG – Ontslag van commissaris
2017-12-20 – PBG – Tussentijdse resultaten
20-12-2017 – PBG – Aankondiging verlenging
2017-12-14 – PBG – Handelsverklaring
14-11-2017 – PBG – Verlenging van circulaire boekingsdatum
17-10-2017 – PBG – Consolidatie van aandelen
2017-09-20 – PBG – Resultaten van de jaarlijkse algemene vergadering
2017-09-19 – PBG – Specifieke terugkooptransactie met verbonden partij en intrekking .._
25-08-2017 – PBG – Bestuurswisselingen
2017-08-16 – PBG – Waarschuwing
2017-08-04 – PBG – Wijzigingsverklaring en aankondiging AVA
2017-08-03 – PBG – Distributie van kapitaalvermindering
2017-06-30 – PBG – Correctie handelsverklaring
30-06-2017 – PBG – Verkorte geconsolideerde voorlopige financiële resultaten
29-06-2017 – PBG – PBT-handelsverklaring
26-05-2017 – PBG – Effectieve datumaanpassingen_Trading update_PCap-activa
2017-05-18 – PBG – Directeurbenoeming
04-04-2017 – PBG – Herindeling van sectoren
31-03-2017 – PBG – Betrekkingen met bestuurders
30-03-2017 – PBG – Betrekkingen met bestuurders
2017-03-17 – PBG – Bestuurswisselingen
10-03-2017 – PCT – Resultaten van afwikkeling en toepassing van precieze distributie
03-03-2017 – PCT – Verkiezingsaankondiging
2017-02-21 – PCT – Aankondiging van de afronding
2017-02-13 – PCT – Activa onder beheer
2017-02-02 – PCT – Handel in effecten door bestuurders van een grote dochteronderneming en bedrijfssecretaris
31-01-2017 – PCT – Handel in effecten door een bestuurder
24-01-2017 – PCT – Verlenging van de datum voor vervulling van afstand van opschortende voorwaarden
2017-01-11 – PCT – Handel in effecten door bestuurders van een grote dochteronderneming

2016

2016-12-15 – PCT – Handel in effecten door een bestuurder
2016-12-15 – PCT – Handel in effecten door bestuurders van een grote dochteronderneming en de bedrijfssecretaris
2016-12-14 – PCT – Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse resultaten voor de zes maanden eindigend op 30 september 2016
2016-11-25 – PCT – Wijziging in de raad van bestuur van Prescient Limited
2016-10-28 – PCT – Resultaten van de Algemene Vergadering en de Scheme Meeting
2016-10-28 – PCT – Resultaten van de jaarlijkse algemene vergadering
2016-09-15 – PCT – Uitbreiding tot het plaatsen van een voorgestelde transactiecirculaire
2016-09-14 – PCT – Transacties in effecten door een bestuurder
2016-09-13 – PCT – Handel in effecten door een bestuurder
2016-09-05 – PCT – Handel in effecten door een directeur
2016-08-26 – PCT – Handel in effecten door een directeur
2016-08-12 – PCT – Handel in effecten door een directeur
2016-08-10 – PCT – Activa onder beheer
2016-07-28 – PCT – Handel in effecten door een bestuurder
2016-07-26 – PCT – Handel in effecten door een bestuurder
2016-07-19 – PCT – Gezamenlijke aankondiging en intrekking van waarschuwing
2016-06-30 – PCT – Ontslag van onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder
2016-06-02 – PCT – Gezamenlijke verlenging van waarschuwingsaankondiging
2016-04-14 – PCT – Gezamenlijke waarschuwing
2016-04-01 – PCT – Handelingen van bestuurders in effecten door een bestuurder van een belangrijke dochteronderneming
2016-03-24 – PCT – Handelingen van bestuurders in effecten door een bestuurder van een belangrijke dochteronderneming
2016-03-16 – PCT – Handelingen van bestuurders in effecten door een bestuurder van een grote dochteronderneming
2016-03-14 – PCT – Handelingen van bestuurders in effecten door een bestuurder van een belangrijke dochteronderneming
2016-03-09 – PCT – Handelingen van bestuurders in effecten door een bestuurder van een belangrijke dochteronderneming
2016-03-03 – PCT – Activa onder beheer
2016-03-01 – PCT – Handelingen van bestuurders in effecten_2
2016-03-01 – PCT – Handel in effecten door bestuurders
2016-02-25 – PCT – Handelingen van bestuurders in effecten door een bestuurder van een belangrijke dochteronderneming
2016-02-19 – PCT – Handel in effecten door bestuurders van de uitgevende instelling en belangrijke dochterondernemingen
2016-02-15 – PCT – Handel in effecten door bestuurders van de uitgevende instelling en belangrijke dochterondernemingen
2016-02-08 – PCT – Resultaten van kapitalisatiedividend
22-01-2016 – PCT – Aankondiging van de afronding

CIRCULARS

Financiële informatie

JAARLIJKSE JAARREKENING

TUSSENTIJDSE RESULTATEN

Ondernemingsbestuur