Zorg voor de kwaliteit van uw gegevens

door | mei 24, 2021

Zorg voor de kwaliteit van uw gegevens

door | mei 24, 2021 | Blog | 0 Reacties

Gedacht leiderschap van de PBT Group

Gegevens zijn overal om ons heen. In het digitale landschap is het de valuta geworden om zaken te doen en relevant te blijven. Maar hoe zit het met de kwaliteit ervan en hoe kan deze het beste effectief worden beheerd? Immers, als uw onderliggende basis niet gezond is, is er weinig hoop op een succesvolle transformatie van bedrijfsprocessen.

Gegevens op zichzelf betekenen heel weinig. Dit is vandaag de dag des te meer het geval waar databronnen exponentieel zijn toegenomen dankzij cloud computing, mobiliteit, sociale netwerken en het internet der dingen. Het is niet langer alleen een kwestie van het ontvangen van gegevens uit e-mail, klantformulieren op websites en callcentermedewerkers. Bedrijven worden overspoeld met gegevens die van alle kanten het bedrijf binnenkomen.

Bedrijf betrekken

En, anders dan in het verleden, is dit niet alleen een technologiediscussie. Nu termen als gestructureerde en ongestructureerde gegevens onderdeel worden van de besprekingen in de bestuurskamer met alle C-suite executives die hun standpunten inbrengen, moeten bedrijven een manier vinden om hun gegevens effectief te beheren en de kwaliteit ervan te waarborgen.

Met het oog hierop zijn datakwaliteitsbeheer en masterdatamanagement twee buitengewoon belangrijke concepten die deel zouden moeten uitmaken van elke bedrijfsstrategie in de digitale wereld. Net als een liter olie die een miljoen liter zoet water vervuilt, kunnen vervuilde gegevens een aanzienlijke negatieve invloed hebben op de effectieve analyse ervan binnen een organisatie.

Datakwaliteitsbeheer zorgt ervoor dat de gegevens de waarheden uit het echte leven volledig en consistent weerspiegelen en vertegenwoordigen in alle gegevenssets. Master Data Management stelt ons in staat om de contextuele gegevens met betrekking tot de belangrijkste gegevensentiteiten te beheren om normen vast te stellen, consistentie te waarborgen en de zelfverzekerde interpretatie van de gegevenstrends en -analyses te vergroten.

Nieuwe technologie omarmen

Hoewel de gegevens die de organisatie binnenkomen, nauwlettend moeten worden gecontroleerd op hun kwaliteit, wil dat nog niet zeggen dat ze tegen de tijd dat december komt, relevant zullen blijven voor het bedrijf, alleen omdat ze in januari als ‘goed’ worden beschouwd.

Gelukkig biedt machine-learning diepere gegevensanalysemogelijkheden, die hiaten in de gegevenskwaliteit in historische datasets kunnen overbruggen. Hoewel veel bedrijven nog steeds afhankelijk zijn van datawetenschappers of analisten om de informatie die is opgeslagen in back-endsystemen nauwkeurig voor te bereiden en te ondervragen, bieden deze nieuwere technologieën flexibiliteit en snelheid om inzichten te leveren aan meer mensen binnen de organisatie.

Enerzijds betekent dit dat verschillende afdelingen meer genuanceerde inzichten uit de data kunnen halen dan alleen een overzicht op hoog niveau te krijgen. Aan de andere kant creëert het een stimulerende omgeving voor het bedrijf om de traditionele silo-benadering van data-analyse te doorbreken.

Voortdurend evoluerend

Ongeacht de gebruikte technologie of aanpak, moeten besluitvormers in de hele organisatie onthouden dat noch Data Quality Management noch Master Data Management ‘fire-and-forget’-oplossingen zijn.

Om deze benaderingen effectief te laten werken, moet het bedrijf zijn interne best practices voortdurend herzien en bijwerken om ervoor te zorgen dat aspecten rond gegevens in lijn blijven met de bedrijfsstrategie. Het belang van data zal alleen maar toenemen naarmate organisaties ernaar streven om dat concurrentievoordeel te vinden in een verbonden wereld. De differentiatie zal komen in termen van wie hun gegevens het beste beheert en wie de kwaliteit ervan kan garanderen voor zakelijk succes.

Archives

Related Articles