Voorbereiden op Insights-as-a-Service

door | mei 24, 2021

Voorbereiden op Insights-as-a-Service

door | mei 24, 2021 | Blog | 0 Reacties

Dr Corine van Erkom Schurink, Analytics Team Lead bij PBT Group

In de huidige digitale omgeving moeten organisaties zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens combineren en er zinvolle inzichten uit halen, wat een kostbare infrastructuur en geavanceerde knowhow vereist. Dit heeft geresulteerd in de opkomst van insights-as-a-service die besluitvormers een platform biedt om gegevens te gebruiken voor concurrentievoordeel.

Deze aanpak wordt ondersteund door de behoefte aan een effectief analyseprogramma. Helaas hebben maar weinig organisaties een duidelijke visie op wat dit zou moeten inhouden. En gezien de druk om voortdurend te evolueren om gelijke tred te houden met veranderingen, wenden organisaties zich tot on-demand outsourcing voor ofwel hun volledige analysefunctie of delen ervan. Door deze route te volgen, kunnen organisaties schalen op basis van de bijbehorende vraag binnen de organisatie. Het betekent ook dat ze gefocust kunnen blijven op het behalen van hun strategische doelstellingen, terwijl de serviceprovider zorgt voor de analytische componenten.

Door deze uitbestede aanpak te combineren met een insights-as-a-service-model, bereidt de serviceprovider de organisatiegegevens voor op analyse, bouwt en tweaken machine learning-modellen en levert waardevolle inzichten terug aan de organisatie. Ook al zijn deze inzichten misschien nog in een onbewerkt formaat, organisaties kunnen ze gebruiken om een verhaal te vertellen door middel van visualisaties. Op basis hiervan krijgen ze duidelijkheid over hoe ze hun prioriteiten kunnen vormgeven.

Complexe analyse

Sommigen twijfelen misschien aan de voordelen om externe partners toegang te geven tot bedrijfskritische gegevens. In een perfecte wereld heeft elke organisatie minimaal één datawetenschapper en analist in dienst. De realiteit is dat deze vaardigheden nog steeds een niche zijn. En in Zuid-Afrika, waar datawetenschap nog steeds een groeiend veld is, zijn ze vrijwel onmogelijk te krijgen en te behouden.

Elke besluitvormer die heeft geprobeerd inzichten uit gegevens te halen, begrijpt hoe moeilijk het is. Datawetenschappers en analisten vertrouwen op verschillende vaardigheden die alles kunnen combineren, van economie, wetenschap, wiskunde tot technologie, marktanalyse en zakelijk inzicht. Om een end-to-end analysecapaciteit te kunnen gebruiken, moeten bedrijven verschillende datawetenschappers in dienst hebben, die elk over een deel van de complexe en gevarieerde expertise beschikken die vereist is.

Door gebruik te maken van een uitbestede insights-as-a-service provider heeft de organisatie toegang tot een allesomvattende oplossing die al deze elementen combineert. Dit is niet alleen kosteneffectiever, maar het versnelt het hele proces aanzienlijk.

Obstakels overwinnen

Als we verder kijken dan de uitdaging op het gebied van vaardigheden, is een ander struikelblok voor de implementatie van een effectief intern analyseprogramma het overbruggen van de kloof tussen de IT-afdeling en de gebruikers van de organisatie.

Veel te vaak wordt analytics gepositioneerd als een technologische oplossing. Toch is het iets dat eigendom moet zijn van de organisatie met ondersteuning van het senior management – ook op directieniveau. In dit geval wordt IT gebruikt als een enabler.

Organisaties moeten ook een intrinsiek begrip hebben van hun behoeften, visie en roadmap, evenals van hun huidige volwassenheidsniveau en het type analyse dat ze nodig hebben. Deze kunnen alles omvatten, van beschrijvende rapportage, voorspellende modellen, prescriptieve aanbevelingen of semantische analyse.

Zelfs als dit alles is afgerond, moet de organisatie nog duidelijkheid hebben over hoe ze deze inzichten zal gebruiken en omzetten in actiepunten voor een return on investment (ROI).

Insights-as-a-service heeft het potentieel om het zakelijke landschap aanzienlijk te veranderen. Er moet echter wel bereid zijn om een andere manier te omarmen om back-endgegevens te gebruiken en te analyseren. Toch zou het concurrentievoordeel dat dit oplevert, het een essentieel zakelijk instrument kunnen maken.

Archives

Related Articles