Privacybeleid

 1. INVOERING

  1. Dit privacybeleid vormt samen met de algemene voorwaarden van onze website de basis waarop alle persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd in paragraaf 3.2 hieronder) die wij, PBT Group Limited, van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, zullen worden gebruikt en opgeslagen. en door ons verwerkt. Termen met een hoofdletter die in dit privacybeleid worden gebruikt en die niet in dit privacybeleid zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die aan dergelijke termen in de algemene voorwaarden van onze website wordt gegeven.
  2. Alle verwijzingen naar “wij”, “ons” of “onze” in dit privacybeleid zijn bedoeld voor PBT Group Limited en waar van toepassing onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, inclusief maar niet beperkt tot PBT Group International BV, PBT Group (SA) Proprietary Limited en PBT Group ( Australië) Proprietary Limited; en verwijzingen naar “gebruiker”, “u” of “uw” in dit privacybeleid hebben betrekking op elke gebruiker van deze website.
 2. ONZE GEGEVENS

  1. Dit privacybeleid legt de basis vast waarop alle persoonlijke gegevens die zijn gedefinieerd in paragraaf 2) die we over u verzamelen of die u ons verstrekt, door ons zullen worden gebruikt, opgeslagen en verwerkt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door om een duidelijk beeld te krijgen van hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, beschermen of anderszins behandelen.
  2. Wij, PBT Group Limited, een bedrijf opgericht in overeenstemming met de wetten van de Republiek Zuid-Afrika, met het registratienummer 1936/008278/06, en met het geregistreerde adres op PBT House, 2 Mew Close, Waterford Mews, Century City, Kaapstad, Zuid-Afrika, 7441 en waar van toepassing onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, inclusief maar niet beperkt tot PBT Group International BV, PBT Group (SA) Proprietary Limited en PBT Group (Australia) Proprietary Limited zijn de “gegevensbeheerders “En”verantwoordelijke partijen ”Voor de doeleinden van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot al uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via de websites: https://www.pbtgroup.nl, https://www.pbtgroup.nl/ , https://www.pbtaustralia.com en andere gerelateerde URL’s (“Website ”) En / of die door ons kunnen worden verzameld via correspondentie en / of communicatie met u. Let op paragraaf 10 hieronder, aangezien het gaat om persoonlijke gegevens die u aan derden verstrekt.
  3. We zijn actief in de informatie- en communicatietechnologie-industrie en bieden data-analyse, dataplatform, datavisualisatie, applicatie-ontwikkeling, cloudoplossingen, softwarelicenties en strategische adviesdiensten (gezamenlijk de “ Diensten ”).
  4. We erkennen het belang van het beschermen van uw privacy met betrekking tot persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld wanneer u de website gebruikt.
 3. INFORMATIE DIE WIJ OVER U KUNNEN VERZAMELEN

  1. Wanneer u de website gebruikt, kunnen we bepaalde informatie verzamelen die geen persoonlijke gegevens zijn, zoals uw besturingssysteem, apparaattype en merk, browsertype en internetprovider. Dit soort informatie identificeert u niet persoonlijk.
  2. Wanneer u de website bezoekt, kunnen we ook persoonlijke gegevens verzamelen die u ons verstrekt. Voor de doeleinden van dit privacybeleid, “ Persoonlijke gegevens ‘Betekent alle informatie van persoonlijke aard waarmee u als individu kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, thuisland, postcode, geslacht, leeftijd, financiële gegevens en / of en btw-nummer .
  3. In het bijzonder kunnen we de volgende informatie (waaronder mogelijk persoonlijke gegevens) over u verzamelen en verwerken:
   1. informatie die u ons verstrekt en / of de Website toegang geeft;
   2. informatie over de software en hardware van uw apparaat, inclusief de unieke identiteit van mobiele internetapparatuur (“IMEI “), Nummer van uw mobiele telefoon, de unieke identiteit van de geïntegreerde schakelingskaart (“ICCID “) Nummer van uw simkaarten in uw apparaat, uw e-mailadres, persoonlijk internetprotocol (“IK P ”) Adres, gsm-nummer, datum en tijd en land van uw apparaat;
   3. uw geografische locatie-informatie op basis van de torengegevens van uw mobiele netwerkoperator, GPS (Global Positioning System) en / of WIFI-communicatienetwerklocatie;
   4. informatie die we u kunnen vragen als u een probleem met onze website meldt;
   5. details van uw bezoeken aan onze website (inclusief, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe u toegang hebt;
   6. informatie die door u is verstrekt als u contact met ons opneemt, of als we contact met u opnemen, en we kunnen die correspondentie bewaren;
   7. informatie over u wanneer u zich vrijwillig bij ons registreert om bedrijfsgerelateerde waarschuwingen te ontvangen, ons online aanvraagformulier voor informatie in te vullen, gebruikersenquêtes of feedbackformulieren in te vullen en formulieren voor werkzoekenden in te vullen; en
   8. uw naam, e-mailadres en land van verblijf als u een van onze nieuwsbrieven of marketingmateriaal wilt ontvangen.
  4. De verstrekking van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig; U erkent echter dat we bepaalde Diensten niet aan u beschikbaar kunnen stellen op de Website als u dergelijke Persoonsgegevens niet wenst te verstrekken.
  5. We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website (technische gegevens). Raadpleeg ons cookiebeleid hieronder in sectie 9 voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.
  6. We kunnen externe bedrijven gebruiken om websiteverkeer te volgen, die in sommige gevallen uw informatie kunnen opslaan, inclusief de persoonlijke gegevens die u aan dergelijke derde partijen verstrekt.
  7. We verzamelen en verwerken alleen in zeer beperkte omstandigheden speciale categorieën van persoonlijke gegevens over u, zoals uw ras, etniciteit, biometrische informatie of strafblad. Wanneer we speciale categorieën van Persoonsgegevens verwerken, doen we dit alleen wanneer we uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen of wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen na te komen en specifieke rechten uit te oefenen op het gebied van arbeids- en socialezekerheidsrecht, waaronder voor onze Zuid-Afrikaanse betrokkenen, onze naleving van de Broad-Based Black Economic Empowerment Act 53 van 2003.
 4. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

  1. We verzamelen uw persoonlijke gegevens, zodat we onze diensten aan u kunnen leveren. We verzamelen slechts zoveel gegevens als we nodig hebben.
  2. We verzamelen gegevens op verschillende manieren op onze website, bijvoorbeeld wanneer u ons uw persoonlijke gegevens rechtstreeks verstrekt. Dit omvat wanneer –
   1. u kunt bepaalde Persoonsgegevens verstrekken (zoals uw naam, adres, telefoon en e-mailadres) door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen via e-mail of anderszins;
   2. u zich registreert voor e-mailwaarschuwingen op de website;
   3. verzoeken om informatie die naar u wordt verzonden; en
   4. een enquête invullen en indienen; of geef ons feedback.
  3. Wanneer u onze website gebruikt, kunnen we automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, browse-acties en patronen. Door middel van analyses gebruiken we geanonimiseerde geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens.
  4. In beperkte omstandigheden kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen van derden of indien openbaar beschikbaar, zoals van externe dienstverleners die door PBT Group zijn gecontracteerd om bepaalde delen van deze website te hosten of te onderhouden.
 5. HOE UW GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT

  1. We kunnen de informatie, inclusief de persoonlijke gegevens die we over u hebben, gebruiken voor de volgende doeleinden:
   1. om uw identiteit te verifiëren en vast te leggen;
   2. om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer en / of mobiele apparaat wordt gepresenteerd;
   3. om het gedrag op de website te volgen en te analyseren om naleving van wetten te waarborgen, de kans op fraude en andere risicopreventie-doeleinden te verkleinen;
   4. in geaggregeerde vorm, voor interne zakelijke doeleinden zoals het genereren van statistieken en het ontwikkelen van onze strategische en marketingplannen;
   5. om u informatie op onze Website te verstrekken die u bij ons aanvraagt en / of om contact met u op te nemen over producten en diensten die u bij ons aanvraagt of om onze producten en diensten op de markt te brengen waarvan wij denken dat deze u kunnen interesseren, waarvoor u toestemming heeft gegeven om gecontacteerd te worden dergelijke doeleinden;
   6. om statistisch en marketingonderzoek uit te voeren en voor prognoses;
   7. om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze website, wanneer u daarvoor kiest;
   8. om eventuele contracten tussen ons uit te voeren;
   9. om rapporten te genereren en statistische analyses uit te voeren over de oproepen die u plaatst via de website;
   10. om te reageren op eventuele vragen die u stelt;
   11. om u op de hoogte te stellen van wijzigingen op onze website en / of diensten;
   12. om uw sollicitatie te verwerken wanneer u een sollicitatieformulier op onze website heeft ingevuld; en
   13. om de Services die we aanbieden te verbeteren – u kunt bijvoorbeeld worden gevraagd om een van onze online enquêtes in te vullen.
  2. We kunnen de door u verstrekte informatie gebruiken om:
   1. overeenkomsten en voorwaarden tussen ons af te dwingen, gebruikersactiviteit te controleren en het verkeer op de website effectiever te beheren;
   2. klantenservice verlenen; en
   3. assisteren bij technische problemen.
  3. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden, in overeenstemming met onze website, zoals door u geïnstrueerd en anderszins in overeenstemming met dit privacybeleid, of waar we wettelijk verplicht of geautoriseerd zijn om uw informatie aan anderen bekend te maken, of toestemming hebben om dit te doen.
 6. WAT ZIJN WETTELIJKE GRONDEN WAARVAN WE VERTROUWEN OM UW PERSOONSGEGEVENS TE VERWERKEN?

  1. Wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken, verzamelen of opslaan, doen we dit op de volgende grondslagen:
   1. waar het nodig is om uw persoonlijke gegevens te verwerken in verband met de uitvoering van een contract dat we met u hebben;
   2. waar we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, een verzoek van een toezichthouder of rechtbank of anderszins toegestaan door de wet;
   3. om ons legitieme belang na te streven, op voorwaarde dat we uw Persoonsgegevens alleen gebruiken om onze legitieme belangen na te streven als uw belangen en fundamentele rechten of vrijheden niet zwaarder wegen dan die belangen; en
   4. voor elk ander doel dat u met ons bent overeengekomen, waarbij u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor specifieke vormen van verwerking van uw persoonlijke gegevens, welke toestemming u op elk moment kunt weigeren of intrekken.
  2. We zullen uw Persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als we uw persoonlijke gegevens voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de juridische basis uitleggen die ons daartoe in staat stelt.
  3. Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.
 7. HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

  1. We zullen uw persoonlijke gegevens voor geen enkel doel gebruiken (anders dan vermeld in paragraaf 5 hierboven) zonder uw toestemming. We zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming gebruiken of aan derden bekendmaken, tenzij het gebruik of de openbaarmaking is –
   1. vereist om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, gerechtelijke bevelen of juridische procedures die aan PBT Group zijn betekend; en / of
   2. openbaarmaking is noodzakelijk om de rechten of eigendom van PBT Group te beschermen en te verdedigen.
  2. We hebben het recht om uw persoonlijke gegevens bekend te maken aan onze gelieerde ondernemingen, agenten, adviseurs, werknemers en / of externe serviceproviders en leveranciers (inclusief betalingsproviders) die ons helpen om met u te communiceren via onze website, mobiele communicatie en / of e-mail. , en moeten daarom uw Persoonsgegevens kennen om ons te helpen en om correct en efficiënt met u te communiceren. We zullen ervoor zorgen dat al deze werknemers en / of externe dienstverleners die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, gebonden zijn aan passende en wettelijk bindende verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en niet-gebruik met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.
  3. We kunnen ook informatie verstrekken aan externe serviceproviders die namens ons informatie verwerken om een deel van onze interne bedrijfsactiviteiten uit te voeren, waaronder e-maildistributie, IT-services en klantenservice.
  4. U begrijpt dat we persoonlijke gegevens kunnen vrijgeven of delen met derden zoals hierboven beschreven om de website te beheren en onze diensten te verlenen. Als u zich zorgen maakt over deze regelingen, dient u de website niet te gebruiken.
  5. In zeldzame gevallen kunnen we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven vanwege wettelijke of regelgevende vereisten. In dergelijke gevallen behouden we ons het recht voor om uw Persoonsgegevens openbaar te maken zoals vereist om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, inclusief maar niet beperkt tot het voldoen aan gerechtelijke bevelen, bevelen, dagvaardingen, betekening van procesvereisten of verzoeken om ontdekking.
  6. We kunnen ook gegevens over onze gebruikers bekendmaken aan wetshandhavers of anderen, in de goede trouw van mening dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om dit privacybeleid af te dwingen, reageren op beweringen dat inhoud de rechten van derden schendt; of om de rechten, eigendommen of onze persoonlijke veiligheid of de persoonlijke veiligheid van onze werknemers, klanten of het grote publiek te beschermen.
 8. BESCHERMING EN BEWARING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

  1. We erkennen dat het beschermen van uw privacy belangrijk voor u is. Om deze reden zetten we ons in om de persoonlijke gegevens die u verstrekt op verschillende manieren te beschermen.
  2. Wij zullen –
   1. uw Persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen;
   2. passende juridische, technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard en worden beschermd tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, wijziging, openbaarmaking of toegang;
   3. indien wettelijk vereist, u onmiddellijk op de hoogte stellen als we kennis nemen van ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of verwerking van uw persoonlijke gegevens;
   4. u redelijk bewijs leveren van onze naleving van onze verplichtingen onder dit privacybeleid na redelijke kennisgeving en verzoek; en
   5. op uw verzoek onmiddellijk alle persoonlijke gegevens in ons bezit of onder onze controle retourneren of vernietigen.
  3. We zullen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan de periode waarvoor deze oorspronkelijk was vereist, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, of u ons toestemming geeft om dergelijke informatie voor een langere periode te bewaren. Als uw informatie niet langer nodig is, zullen we ervoor zorgen dat deze op een veilige manier wordt verwijderd en, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we u op de hoogte stellen wanneer dergelijke informatie is verwijderd.
  4. We hebben procedures ingevoerd om met elke vermoede inbreuk op de gegevensbeveiliging om te gaan en zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een vermoedelijke inbreuk of ongeoorloofde openbaarmaking wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.
  5. We zullen ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en we zullen technologie gebruiken die ons hierbij zal helpen, maar de overdracht van informatie via internet is niet volledig veilig en we kunnen de veiligheid van uw informatie die naar onze website wordt verzonden niet garanderen. . Elke overdracht van uw informatie op de website is volledig op eigen risico. Zodra uw informatie door de website is ontvangen, zullen wij en / of onze externe serviceproviders strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen.
 9. COOKIES EN ANDERE INFORMATIE

  1. We kunnen informatie verzamelen over uw computer, inclusief, indien beschikbaar, uw besturingssysteem, browsertype, software van derden die op uw apparaat is geïnstalleerd, installatie- en verwijderingspercentages, de taal van uw apparaat en computerfabrikant, schermgrootte en model van het apparaat en alle andere technische informatie voor systeembeheer en om geaggregeerde informatie aan onze adverteerders te rapporteren. Deze statistische gegevens over de browse-acties en -patronen van onze gebruikers zijn afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden wettelijk niet als persoonlijke gegevens beschouwd en identificeren geen enkele persoon.
  2. We kunnen cookies gebruiken om de sessies van onze gebruikers te beheren en om voorkeuren, trackinginformatie en taalselectie op te slaan. “ Cookies ”Zijn kleine tekstbestanden die door een webserver naar uw harde schijf worden overgebracht en daarna op uw computer worden opgeslagen. De soorten informatie die een cookie verzamelt, zijn onder meer de datum en tijd waarop u de website hebt bezocht, uw browsegeschiedenis, uw voorkeuren en uw gebruikersnaam.
  3. In sommige gevallen kunnen onze externe serviceproviders cookies op de website gebruiken. We hebben geen controle over of hebben geen toegang tot cookies die worden gebruikt door externe serviceproviders. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op cookies die door ons worden gebruikt, en niet op cookies die door derden worden gebruikt.
  4. Cookies stellen ons in staat om –
   1. de omvang van het publiek en het gebruikspatroon van onze website schatten;
   2. informatie over uw voorkeuren opslaan, waardoor wij de website kunnen aanpassen aan uw individuele interesses;
   3. uw zoekopdrachten versnellen; en
   4. u herkennen wanneer u terugkeert naar de website.
  5. U heeft de mogelijkheid om het gebruik van cookies op uw computer te accepteren of te weigeren, of u nu bij ons bent geregistreerd of niet. Normaal gesproken kunt u uw browser zo configureren dat deze geen cookies accepteert. Als u echter het gebruik van cookies weigert, kan uw toegang tot bepaalde functies van de website worden beperkt. U kunt bijvoorbeeld problemen ondervinden bij het gebruik van bepaalde interactieve functies van de website. Als je meer wilt weten over het uitschakelen en verwijderen van cookies, ga dan naar www.allaboutcookies.org.
 10. LINKS VAN DERDEN

  1. We kunnen externe serviceproviders gebruiken om de interesses van onze gebruikers te volgen. Bovendien kan de website af en toe links naar websites van derden bevatten. Als u op de links naar websites van derden klikt, verlaat u de website.
  2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden of voor de veiligheid van uw Persoonsgegevens wanneer u de websites van derden gebruikt. Deze externe serviceproviders en websites van derden hebben mogelijk hun eigen privacybeleid met betrekking tot de opslag en bewaring van uw persoonlijke gegevens waaraan u mogelijk onderworpen bent. Ze kunnen ook informatie verzamelen die geen persoonlijke gegevens zijn, zoals uw browserspecificatie of besturingssysteem.
  3. Dit privacybeleid is niet van toepassing op persoonlijke gegevens die worden verstrekt aan, opgeslagen op of gebruikt door deze externe leveranciers en websites van derden. We raden aan dat wanneer u de website van een derde partij bezoekt, u het privacybeleid van deze derde partij bekijkt, aangezien het betrekking heeft op hoe dergelijke derde partijen uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken, opslaan en beschermen.
  4. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor het volgende:
   1. de inhoud, veiligheid, werking, gebruik, nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke websites van derden; of de producten of diensten die via hen kunnen worden aangeboden of verkregen; of de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van enige informatie die is verkregen van een website van een derde partij;
   2. het eigendom of gebruiksrecht van een licentiegever van software die wordt aangeboden via een website van een derde partij;
   3. alle inhoud op een website van een derde partij die toegankelijk is via de links op de website; en / of
   4. elke storing of probleem dat van invloed is op de producten of diensten van een website van een derde, bijvoorbeeld een telecommunicatiedienstverlener, internetprovider, elektriciteitsleverancier, lokale of andere autoriteit.
 11. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT ONS GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  1. Behoudens bepaalde uitzonderingen en uw jurisdictie, heeft u rechten onder de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, inclusief het recht om
   1. uw persoonlijke gegevens bekijken, toegang vragen of kopieën maken van uw persoonlijke gegevens die onder onze hoede zijn en onder onze controle staan, samen met details over hoe we die informatie gebruiken. Als u denkt dat een van de persoonlijke gegevens die we over u hebben onjuist is, kunt u ons ook verzoeken deze te corrigeren of te corrigeren;
   2. om in bepaalde omstandigheden van ons te eisen dat we stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens;
   3. om te verzoeken dat we Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden verwijderen of wissen (zoals in overeenstemming met lokale wettelijke verplichtingen voor het bewaren van gegevens);
   4. alle toestemming voor verwerking die u ons hebt gegeven in te trekken en verdere verwerking te voorkomen als er geen andere legitieme grond is waarop we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken;
   5. de verwerking beperken: u kunt eisen dat bepaalde Persoonsgegevens worden gemarkeerd als beperkt voor verwerking in bepaalde omstandigheden;
   6. overdraagbaarheid van gegevens, dwz u kunt ons vragen om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt aan een derde partij door te geven.
   7. bezwaar maken tegen geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering; en
   8. een klacht indienen bij de relevante toezichthouder voor gegevensbescherming als u denkt dat we de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming overtreden. Als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“ AVG ”) Op u van toepassing is, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan het postadres de Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland is of door te bellen naar +31 70 888 8500. Als u in Zuid-Afrika gevestigd bent, kunt u schrijven naar de informatieregulator (Zuid-Afrika) met als fysiek adres 33 Hoofd Street Forum III, 3rd Floor Braampark, Braamfontein, Johannesburg, Zuid-Afrika of een e-mail sturen naar inforeg@justice.gov.za. Als de Australian Federal Privacy Act 1988 op u van toepassing is, kunt u contact opnemen met het Office of the Australian Information Commissioner, wiens postadres GPO Box 5218 Sydney Australia NSW 2001 is of via e-mail enquiries@oaic.gov.au.
  2. Met betrekking tot al deze rechten kunt u ons een e-mail sturen op het e-mailadres dat in paragraaf 4 hieronder wordt vermeld. Houd er rekening mee dat we, indien toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, een kleine administratieve vergoeding in rekening kunnen brengen en / of een identiteitsbewijs kunnen vragen. We zullen binnen alle toepasselijke termijnen op uw verzoeken reageren.
  3. In bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld indien vereist of toegestaan door de wet), kunnen we u mogelijk geen toegang geven tot sommige van uw persoonlijke gegevens, maar waar nodig zullen we u op de hoogte stellen van de redenen hiervoor.
  4. U kunt toegang vragen tot de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen door een e-mail te sturen naar read@pbtgroup.nl .
 12. ALGEMEEN

  1. U garandeert dat alle informatie (inclusief persoonlijke gegevens) die u ons verstrekt, nauwkeurig, waarheidsgetrouw en actueel is, en dat u zich niet voordoet als een persoon of entiteit of een verkeerde voorstelling van zaken geeft, of dat u uw band met iemand of wat dan ook onjuist vermeldt of anderszins verkeerd voorstelt. Als u zich niet aan deze vereiste houdt, heeft PBT Group onder andere het recht om uw gebruik van de website te beëindigen.
  2. U erkent dat we uw identiteit en uw persoonlijke gegevens kunnen verifiëren via een geautomatiseerd e-mailverificatieproces en / of met externe serviceproviders.
  3. Als dit privacybeleid of enige bepaling in dit privacybeleid wordt gereguleerd door of onderworpen is aan de AVG of de wet op de bescherming van persoonsgegevens, nr. 4 van 2013 of andere wetgeving inzake gegevensbescherming, is het niet de bedoeling dat enige bepaling van dit privacybeleid in strijd is met enige bepaling van deze gegevensbeschermingswetgeving. Daarom moeten alle bepalingen van dit privacybeleid worden behandeld als gekwalificeerd, voor zover nodig, om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de andere gegevensbeschermingswetgeving worden nageleefd.
 13. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN

  1. Wij zijn een wereldwijd bedrijf met een wereldwijde aanwezigheid in vele rechtsgebieden over de hele wereld. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld en verwerkt in Zuid-Afrika, Nederland, Ierland, Australië of het Verenigd Koninkrijk, inclusief met bedrijven binnen onze groep.
  2. We kunnen van tijd tot tijd uw persoonlijke gegevens overdragen, opslaan of hosten op servers buiten uw rechtsgebied en uw gegevens opslaan en overdragen binnen de Europese Unie, Australië, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Als uw Persoonsgegevens buiten uw rechtsgebied worden overgedragen, zullen we ervoor zorgen dat ten minste hetzelfde niveau van gegevensbescherming wordt toegepast in het andere land waar de gegevens worden verwerkt en / of dat wij en / of de serviceprovider überhaupt optreden. tijden in overeenstemming met de toepasselijke privacywetten.
  3. We zullen er te allen tijde voor zorgen dat er passende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om dergelijke persoonlijke gegevens te beveiligen, te beschermen en maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerkte persoonlijke gegevens ten minste het beschermingsniveau krijgen dat vereist is door alle toepasselijke wetten.
 14. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

  We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken te wijzigen. We kunnen u een kennisgeving sturen met betrekking tot materiële wijzigingen in dit privacybeleid, maar we raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Als u de website blijft gebruiken na een wijziging in dit privacybeleid, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen accepteert.

 15. KINDEREN

  De site is niet bedoeld voor kinderen en we zijn niet bewust of van plan om persoonlijke gegevens van kinderen te verzamelen. Als u jonger bent dan 18 (achttien) jaar, gebruik onze website dan niet zonder toestemming van uw wettelijke voogd.

 16. HOE ONS TE CONTACTEREN

  Alle vragen, opmerkingen en verzoeken die u heeft met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom. Als u vragen, opmerkingen en verzoeken heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via elizna.read@pbtgroup.nl met “Privacybeleid” in de onderwerpregel. Binnen de Europese Unie is onze Europese functionaris voor gegevensbescherming Henschel Kok, Regional Operations Manager – Europa, die bereikbaar is door een e-mail te sturen naar henschel.kok@pbtgroup.nl .