Hybride cloud breekt door

door | mei 24, 2021

Hybride cloud breekt door

door | mei 24, 2021 | Blog | 0 Reacties

Met de verwachting dat het aantal met het Internet of Things (IoT) verbonden apparaten tegen 2020 wereldwijd zal groeien tot bijna 31 miljard, edge computing het potentieel heeft om de manier waarop organisaties profiteren van data fundamenteel te veranderen.

Voor niet-ingewijden is edge computing wanneer een bedrijf gegevens genereert, verzamelt en analyseert zo dicht mogelijk bij de plaats waar die gegevens worden gegenereerd, in plaats van dit te doen vanuit gecentraliseerde services en systemen. Dit verwijst naar de ‘rand’ waar IoT-apparaten bestaan en hoe dichter bij de gebruiker of consument van de data, hoe beter.

In Zuid-Afrika hebben bedrijven in de industrie, verzekeringen en gezondheidszorg de voordelen van computing on the edge omarmd. Denk maar aan de hoeveelheid tijd die wordt bespaard wanneer de gegevensanalyse plaatsvindt op het punt van herkomst, waardoor de vertraging die momenteel optreedt bij het doorgeven van de gegevens naar het datacenter wordt weggenomen.

Dingen zoals het volgen van voertuigen, pacemakergegevens en dergelijke, en het in realtime kunnen volgen van kritieke informatie, zoals de locatie van de auto of de medische toestand van een patiënt, zijn allemaal het resultaat van edge computing. Een paar minuten klinkt misschien niet veel, maar als elke milliseconde telt, kan dit letterlijk het verschil betekenen tussen leven of dood.

Dankzij de evolutie van de technologie zijn systemen complexer geworden. Tel daarbij op dat het aantal IoT-apparaten toeneemt en je hebt een omgeving die wordt aangestuurd door data van alle kanten. Gelukkig wordt data-analyse ook beduidend effectiever.

Dit betekent dat bedrijven uit alle sectoren van de markt aandacht beginnen te besteden aan wat data-analyse aan de rand zou kunnen betekenen voor hun concurrentievoordeel. We zien nu al hoe gegevens opnieuw worden gemodelleerd om IoT-apparaten efficiënter te laten werken.

Naast het snelheidsvoordeel biedt de rand een aanzienlijk beveiligingsvoordeel. In tegenstelling tot de cloud waar beveiliging gecentraliseerd is, verdeelt de edge deze over een reeks apparaten en datacenters. Dit betekent dat er een verminderd risico is dat een enkele storing het netwerk kan uitvallen.

Uiteraard kan edge computing bedrijven aanzienlijke schaalvoordelen opleveren. Lage latency en hoge beschikbaarheid op randapparaten verminderen de belasting van het magazijn. Bovendien kan zelfs het aanvullen van de cloud met een edge-aanpak betekenen dat bedrijven meer waarde uit hun data kunnen halen door deze ononderbroken te laten draaien. Met andere woorden, analyse aan de rand kan verder worden verbeterd door cloudgebaseerde analyse voor een completere werkomgeving. Dit resulteert in een meer wendbare organisatie die sneller dan voorheen in de behoeften van de klant kan voorzien.

Edge computing hoeft geen ‘of-of’-scenario te zijn, waarbij bedrijven moeten kiezen tussen het of de cloud. Beide benaderingen kunnen een meer dynamische manier bieden om gegevens in de digitale wereld te benutten.

Archives

Related Articles